Jak zgłosić reklamację

Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne można składać:

1) telefonicznie pod numerem telefonu: (13) 434-15-17

2) e-mailem na adres: [email protected];

4) listownie na adres: "ZIB" ul. T. Kościuszki 57, 36-200 Brzozów z dopiskiem „REKLAMACJE”.